Υπεύθυνοι Καθηγητές τμημάτων σχολ. έτους 2017-2018

 

Α1 κ. Τραυλού Γεωργία 
Α2 κ. Παπαρήγα Φωτεινή
Α3 κ. Κουρούπης Παναγιώτης
Α4

κ. Αποστολάκης Γεώργιος 

Β1 κ. Τέκου Μαρία
Β2 κ. Μίχα Αναστασία
Β3 κ. Πλαστήρας Δημήτριος
Β4 κ. Φιλιππάτου Μαρία
Γ1 κ. Μαραγκού Γεωργία
Γ2  κ. Σχίζας Παναγιώτης
Γ3 κ. Ηλιάσκος Ευάγγελος
Γ4 κ. Οικονόμου Σταύρος

Εκ της Διευθύνσεως

  

 

  

We have 6 guests and no members online